Skogbrannvakt 2019

Det er i år utarbeidet felles avtale om skogbrannflyovervåking for Innlandet i forbindelse med sammenslåing av fylkene Oppland og Hedmark. Avtalepartene er Vertskommune Hamar, Gjøvik, Flyklubbenes Skogbrannvaktsamarbeidsutvalg (FSU) og Fylkesmannen. 

Det er tre klubber i Oppland og fire klubber i Hedmark som er med på ordningen. Gjøvik og Toten, Valdres, Gudbrandsdal, Elverum, Hedmark, Trysil og Tynset

Det er laget en felles ukeplan som viser hvilke klubb som har beredskap. Planen omfatter ukene 18-37. Det blir i hovedsak at flyklubbene flyr de samme rutene som de har gjort tidligere men at Gudbrandsdalen flyr i både Oppland og Hedmark.

Rutene har betegnelsene Delta i Oppland og, Echo og Foxtrot i Hedmark.

Beredskapen starter i uke 18. I perioden fra og med uke 23 til og med uke 35 skal det flys minimum 2 ganger per uke uavhengig skogbrannindeksen. Planlagte turer bør fortrinnsvis legges til lørdag/søndag men væremeldingen bør vurderes og kanskje man bør fly andre dager i uken hvis det er meldt dårlig helgevær.

Flyet skal bookes den uka vi har vakt mellom 17 og 21 av ukeansvarlig, eventuelt av pilotene. Hvis ukeansvarlig i samråd med brannvesenet bestemmer at det ikke skal flys, bør aktuell booking slettes så flyet kan benyttes av medlemmene.

De som ønsker å være pilot og observatør melder fra til ukeansvarlig i så god tid som mulig og det blir lagt inn i bookingen. Innbyrdes bytting er mulig men sørg da for å underrette ukeansvarlig.

UKEANSVARLIG – RUTE DELTA
UKE NAVN MOB
18 Åge Ensrud 95057452
19 Gudbrandsdal
20 Valdres
21 Åge Ensrud 95057452
22 Valdres
23 Odd N Strande 41607989
24 Valdres
25 Åge Ensrud 95057452
26 Valdres
27 Åge Ensrud 95057452
28 Gudbrandsdal
29 Valdres
30 Vidar Grinstad 93048847
31 Valdres
32 Åge Ensrud 95057452
33 Valdres
34 Klaus B Hansen 90722866
35 Valdres
36 Åge Ensrud 95057452
37 Valdres