Skogbrannvakt 2020

Ny felles avtale om skogbrannflyovervåking for Innlandet er signert. Avtalepartene er kommunene i Innlandet og Flyklubbenes Skogbrannvaktsamarbeidsutvalg (FSU) og Fylkesmannen i Innlandet. 

Det er tre klubber i Oppland og fire klubber i Hedmark som er med på ordningen. Gjøvik og Toten, Valdres, Gudbrandsdal, Elverum, Hedmark, Trysil og Tynset

Det er laget en felles ukeplan som viser hvilke klubb som har beredskap. Planen omfatter ukene 18-37. Det blir i hovedsak at flyklubbene flyr de samme rutene som de har gjort tidligere men at Gudbrandsdalen flyr i både Oppland og Hedmark.

Rutene har betegnelsene Delta i Oppland og, Echo og Foxtrot i Hedmark.

Beredskapen starter i uke 18. I perioden fra og med uke 23 til og med uke 35 skal det flys minimum 2 ganger per uke uavhengig skogbrannindeksen. Planlagte turer bør fortrinnsvis legges til lørdag/søndag men væremeldingen bør vurderes og kanskje man bør fly andre dager i uken hvis det er meldt dårlig helgevær.

Flyet skal bookes den uka vi har vakt mellom kl. 17 og 21 av ukeansvarlig, eventuelt av pilotene. Hvis ukeansvarlig i samråd med brannvesenet bestemmer at det ikke skal flys, bør aktuell booking slettes så flyet kan benyttes av medlemmene.

De som ønsker å være pilot og observatør melder fra til ukeansvarlig i så god tid som mulig og det blir lagt inn i bookingen. Innbyrdes bytting er mulig men sørg da for å underrette ukeansvarlig.

 

UKEANSVARLIG – RUTE DELTA
UKE NAVN VAKT TELEFON
18 Valdres 976 63 917
19 Gudbrandsdal 957 67 004
20 Åge Ensrud 910 02 137
21 Valdres 976 63 917
22 Åge Ensrud 910 02 137
23 Valdres 976 63 917
24 Åge Ensrud 910 02 137
25 Valdres 976 63 917
26 Åge Ensrud 910 02 137
27 Valdres 976 63 917
28 Gudbrandsdal 957 67 004
29 Åge Ensrud 910 02 137
30 Valdres 976 63 917
31 Åge Ensrud 910 02 137
32 Valdres 976 63 917
33 Åge Ensrud 910 02 137
34 Valdres 976 63 917
35 Åge Ensrud 910 02 137
36 Valdres 976 63 917
37 Åge Ensrud 910 02 137