Skogbrannvakt 2017

I fjor ble Gudbrandsdalen flyklubb tatt med i ordningen for skogbrannovervåking av Oppland fylke. Det betyr at den ordningen vi hadde med beredskap i par talls uke endres. Nå rullerer vi fortløpende slik at hver klubb har beredskap hver 3. uke, med start i uke 17.  Se tabellen nedenfor.

I perioden fra og med uke 22 til og med uke 35 (med forbehold om ny avtale 2017) skal det flys minimum 2 ganger per uke uavhengig skogbrannindeksen. Planlagte turer bør fortrinnsvis legges til lørdag/søndag men væremeldingen bør vurderes og kanskje man bør fly andre dager i uken hvis det er meldt dårlig helgevær.

Flyet skal bookes den uka vi har vakt mellom 17 og 21 av ukeansvarlig, eventuelt av pilotene. Hvis ukeansvarlig i samråd med brannvesenet bestemmer at det ikke skal flys, bør aktuell booking slettes så flyet kan benyttes av medlemmene.

De som ønsker å være pilot og observatør melder fra til ukeansvarlig i så god tid som mulig og det blir lagt inn i bookingen. Innbyrdes bytting er mulig men sørg da for å underrette ukeansvarlig.

UKEANSVARLIG
UKE NAVN MOB
17 Åge Ensrud 95057452
18 Valdres
20 Gudbrandsdal
21 Åge Ensrud 95057452
22 Valdres
23 Gudbrandsdal
24 Åge Ensrud 95057452
25 Valdres
26 Gudbrandsdal
27 Åge Ensrud 95057452
28 Valdres
29 Gudbrandsdal
30 Åge Ensrud 95057452
31 Valdres
32 Gudbrandsdal
33 Åge Ensrud 95057452
34 Valdres
35 Gudbrandsdal
36 Åge Ensrud 95057452
37 Valdres
38 Gudbrandsdal
39 Åge Ensrud 95057452
40 Valdres
Divi WordPress Theme