Skogbrannvakt 2018

Det er 3 klubber i Oppland som deler på brannovervåkingen. Gudbrandsdalen flyklubb, Valdres flyklubb og Gjøvik og Toten flyklubb. Vi rullerer fortløpende slik at hver klubb har beredskap hver 3. uke, med start i uke 18 (valdres starter).

I perioden fra og med uke 22 til og med uke 35 skal det flys minimum 2 ganger per uke uavhengig skogbrannindeksen. Planlagte turer bør fortrinnsvis legges til lørdag/søndag men væremeldingen bør vurderes og kanskje man bør fly andre dager i uken hvis det er meldt dårlig helgevær.

Flyet skal bookes den uka vi har vakt mellom 17 og 21 av ukeansvarlig, eventuelt av pilotene. Hvis ukeansvarlig i samråd med brannvesenet bestemmer at det ikke skal flys, bør aktuell booking slettes så flyet kan benyttes av medlemmene.

De som ønsker å være pilot og observatør melder fra til ukeansvarlig i så god tid som mulig og det blir lagt inn i bookingen. Innbyrdes bytting er mulig men sørg da for å underrette ukeansvarlig.

UKEANSVARLIG
UKE NAVN MOB
18 Valdres
19 Gudbrandsdal
20 Åge Ensrud 95057452
21 Valdres
22 Gudbrandsdal
23 Åge Ensrud 95057452
24 Valdres
25 Gudbrandsdal
26 Åge Ensrud 95057452
27 Valdres
28 Gudbrandsdal
29 Åge Ensrud 95057452
30 Valdres
31 Gudbrandsdal
32 Klaus Brinck Hansen 90722866
33 Valdres
34 Gudbrandsdal
35 Åge Ensrud 95057452
36 Valdres
37 Gudbrandsdal
38 Åge Ensrud 95057452
39 Valdres