Ski & Sjø

Sjø

Mikael Aksdal har lagt ut kart over vann der det er lovlig å lande med sjøfly. All bruk på eget ansvar. Sjekk linkene til Lovdata for å bekrefte at dataene fortsatt er gyldig. For full glede av denne bør du ha en google konto. Lagre kartet til «mine kart». Da kan det det for eks lettvint åpnes på mobilen og brukes sammen med gps. Åpne kartet og klikk på markørene for mer info om plassene.

  • Gul markør interessante hav&fjord sjøfly plasser.
  • Rød markør innlandsvann med restriksjoner.
  • Grønn markør ligger i nasjonalpark og bør ikke benyttes.
  • Blå markør innlandsvann for almen bruk.
  • Svenska sjöflygföreningen sina hamner med ljus blå o gul.

Lov om motorferdsel i utmark