HemsWX Introfilm

HemsWX åpnes for privatflygere

Hva er HemsWX?

Værkamerasystemet HemsWX er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) av og for luftambulansen. Hensikten med systemet er å bidra til at hjelpen kommer raskt frem til pasientene.

Systemet består blant annet av nærmere 100 værkamerastasjoner rundt om i Norge. Disse samler inn værdata og over 20.000 høyoppløste bilder hvert døgn.

HemsWX distribuerer egne data og bilder, værdata fra Meteorologisk institutt, webkamerabilder fra Statens vegvesen og mye annet til mobile apps og nettstedet hemswx.no. En viktig funksjon i HemsWX er registeret over midlertidige luftfartshindre. Dette ajourføres av sikkerhetsansvarlig i NLA AS.

Du kan finne ut mer om HemsWX på vår hjemmeside; «Flygerens nye øyne«, «Hvorfor tar vi bilder av været?« og video av foredraget «Når det haster og været er dårlig«.

Hvorfor åpner vi opp for privatflygere og hva ser vi for oss av videre utvikling?

Værkamerasystemet er fortsatt under utbygging og utvikling. Den primære målgruppen for systemet vil alltid være luftambulanse- og redningstjenesten. Når vi nå velger å åpne deler av systemet for andre samfunnsnyttige aktører gjør vi dette for blant annet å bidra til økt sikkerhet for flygning i Norge. Vi får samtidig flere kilder til rapportering av hindre – ”et hvert sted noen kan fly kan det komme en luftambulanse”.

Vi har mange muligheter når vi skal utvikle systemet videre. Rene publikumsløsninger er en av dem. Vi må hele tiden ta hensyn til at de som trenger systemet i en skarp situasjon må få ubegrenset tilgang. Dette innebærer at vi kan velge å prioritere ned andre brukere i situasjoner med stor pågang.

I løpet av første kvartal neste år vil systemet bli klargjort for tilbakemeldinger fra brukerne. Her ønsker vi rapportert inn nye midlertidige hindre, feilmeldinger på kameraer, værsensorer osv.

Hvordan blir man bruker?

For å kunne bli bruker av HemsWX som privatflyger, må man være aktivt medlem av en flyklubb. Tilgang til bruk av systemet gis av klubbens brukeradministrator. Vilkårene for bruk av systemet finnes på: https://norskluftambulanse.no/info-hemswx/

Som bruker av systemet vil du av og til motta informasjon om HemsWX. Vi jobber med flere løsninger for å kunne holde brukerne informert om alt fra ny funksjonalitet, nye stasjoner, driftsmeldinger om planlagt og ikke planlagt nedetid osv. Du vil i tillegg bli oppført i SNLAs database over folk som mottar informasjon om SNLAs arbeid. Fra tid til annen vil det komme en oppfordring om å gi et bidrag. Du kan selv melde deg av dette, men vi vil sterkt oppfordre til å bidra til vårt arbeid for å bringe riktig hjelp raskt ut til pasienten.

Hvordan finansieres HemsWX?

HemsWX er i sin helhet betalt med innsamlede midler fra SNLAs støttemedlemmer og støttebedrifter. SNLA finansierer utvikling og drift av HemsWX. Utviklingsarbeidet skjer i samarbeid med fagfolkene i datterselskapene Norsk Luftambulanse AS, som opererer alle 12 luftambulansehelikopterbaser i Norge, og NLA Solutions AS, som utvikler og drifter spesialsystemer og basebygg.

SNLA er en av Norges største ideelle organisasjoner og har i 40 år jobbet for å flytte avansert livreddende medisinsk behandling ut til pasienten. Dette kan vi gjøre takket være bidrag fra trofaste støttespillere.

Vennlig hilsen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse