Når:
1. april 2017-2. april 2017 heldags
2017-04-01T00:00:00+02:00
2017-04-03T00:00:00+02:00
Hvor:
Reinsvoll flyplass
Sagvollvegen 579
2840 Reinsvoll
Norge
Kontakt:
Bjørn Strøm
90681350
Akro teorikurs på Reinsvoll @ Reinsvoll flyplass | Oppland | Norge

Spinnkurs
For de som ikke ønsker fullt akrokurs er det muligheter til å få en god faglig orientering om spinn og unormale stillinger. Hvilke belastninger flyet utsettes for og hvordan komme seg ut av vanskelige situasjoner. Spinnkurset er et dagskurs og integrert i første dag av akroteorikurset. Lørdag 1. April kl 1000 til 1700.

 

Først litt informasjon om akroflyging og utdanningen
Som kjent sier bestemmelsene at alle som flyr akroflyging skal ha dokumentert utdanning og utsjekk i akroflyging. NLF har en Akrokomite som arbeider med å legge forholdene til rette for at kvalifiserte klubber skal få utvidet sine skoletillatelser med akroflyging. For tiden har følgende flyklubber i Norge utvidet skoletillatelse til å utføre Akroskole: Sola Flystasjon Flyklubb (SFFK), Rygge Flyklubb, Bergen Aeroklubb, Nedre Romerike Flyklubb (NRF), Bodø Flyklubb og Gjøvik & Toten flyklubb GTFK. NLF akrokomite samarbeider kontinuerlig med Luftfartstilsynet for å utarbeide retningslinjer for hvordan utdanningen i akroflyging skal foregå. Det er etter disse retningslinjene nevnte flyklubber har fått utvidet sine skoletillatelser. I praksis betyr dette nå at alle kandidater først skal gjennomgå teorikurs med avsluttende eksamen (75% bestått), og deretter gjennomføre et utsjekksprogram på minimum 10 timer. Etter bestått teoriprøve og godkjent praktisk prøve med skolesjef (flyleksjon 10), signerer skolesjef i flygerens flygetidsbok for godkjent akroutsjekk. Teoriprøve fra NLF´s nevnte godkjente flyskoler er gyldig i alle tilsluttede klubbskoler. Teoriprøve med bestått har foreløpig ingen tidbegrensning.

Flygere som har fått sin akroutsjekk i utlandet, må dokumentere sine kunnskaper og flygeinstruksjon, samt gjennomføre teoritest og fly leksjon 10 med skolesjef, i en av de flyklubbene som har skoletillatelse for akroflyging. Det er viktig å merke seg at evt. utsjekk i akroflyging bare kan utføres av godkjent akroflygingsinstruktør innenfor en flyskole/klubb med skoletillatelse for akroflyging.

Praktisk utdanning i Akroflyging i GTFK
GTFK har som målsetting å kunne tilby akroflygingsutsjekk (for å praktisere akroflyging ihht bestemmelsene over 2000 ft.) til alle medlemmer som ønsker det forutsatt at de ikke har vist diskvalifiserende oppførsel og mangel på selvdisiplin. (Dette vurderes av formann, skolesjef og operativ leder i fellesskap). I tillegg vil klubben kunne tilby teorikurs og akroflygingsutsjekk til medlemmer i andre klubber som da må være medlem i GTFK i utsjekksperioden. GTFK anskaffet et akrotreningsfly av typen ASA Super Decathlon som kom i drift i januar 2010 Interessen for å begynne å fly akroflyging har vist seg å være svært stor, og vi jobber med å etablere en base med elever som har bestått teoriprøven til akroutsjekk . Vår utdanningskapasitet ligger på ca 5-10 elever pr år og normalt kan elevene nå påregne å gjennomføre sin praktiske utdanning samme år som bestått teorikurs. Det er ingen krav til halehjulsutsjekk for å påbegynne og fullføre akroutsjekk, men halehjulsutsjekk må være bestått for å kunne fly solo og få modellutsjekk på klubbens fly. Krav for å ta akroutsjekk er et gyldig PPL sertifikat eller høyere. Det er ingen minimums timekrav. Krav for å påbegynne praktisk utdannelse er bestått akroteorieksamen.

Utdanning i unormale stillinger og spin
Erfaring viser at noen piloter først og fremst er interessert i praktisk trening i unormale stillinger/spin trening og ikke nødvendigvis en full utdanning med akroutsjekk. Dette for å bygge opp sin egen erfaring og selvtillitt for å oppnå økte marginer ved vanlig flyging. Selv om det ikke er spesifikke krav til teoriutdanning oppfordres det også for disse å følge dette teorikurset, men angi at en i første omgang kun ønsker praktisk trening i unormale stillinger og spin. For disse vil den praktiske utdanningen normalt kunne gjennomføres på 2-3 leksjoner og godkjennes som del av et akroskolingsprogram dersom en full akroutsjekk ønskes senere. Det er ingen minimumskrav for å ta Spinnkurs. Anbefales alle som flyr – fra elever under utdanning, mikroflypiloter til mer og mindre erfarne klubbpiloter og profesjonelle piloter.

Varighet av teoriutdanningen
Når en har bestått teoriprøve og kan dokumentere dette (diplom), kan en vente med selve utsjekken til senere dersom ønskelig. Teoriprøven har pr i dag ikke tidsbegrenset gyldighet. Dersom en av ulike grunner ønsker å repetere teorikurset (ikke bestått eksamen eller repetisjon før flyging) neste sesong tilbys dette gratis.

Hva koster kurset og hvordan skaffe kursmateriell?
AkroTeorikurset koster kr 1500,- (eksklusive lærebok som bestille via Pilotbutikken as) Spinnkurset koster kr 700,- Overskudd fra kurset går til drift av akrotreningsfly for klubbens medlemmer. GTFK kan pr i dag tilby praktisk skoleflyging på ASA SuperDecathlon til en timespris på kr 1500,- plus instruktør ( kr 300,- pr leksjon).

Lærebok
Teorikurset er basert på Knut Lande sin godkjente lærebok er nå revidert og kjøpes gjennom Pilotbutikken AS. http://pilotbutikken.no/akroflygning.html

Påmelding og betaling
Interesserte kandidater sender påmelding til bjorn.strom@aviconsult.no eller SMS på 90581350. Oppgi erfaringsnivå og eventuell halehjulsutsjekk samt om akroutsjekk ønskes eller kun unormalestillinger/spinn. Jeg vil deretter gi tilbakemelding til den enkelte slik at betaling av kursavgift kan foretas. Begrenset med plasser. Bindende påmelding ved innbetaling av kursavgift.

Overnatting
Vi vil være behjelpelig med å skaffe overnatting til de som trenger dette.

Vennlig hilsen Bjørn Strøm Teorikursansvarlig/ Skolesjef

Rolf Meum Teoriinstruktør

 

Last ned denne informasjonen som PDF-fil

Divi WordPress Theme